Всеки, който отглежда това растение в градината си, ще бъде глобен през 2024 г. Отидете и го изкоренете бързо, преди да дойде инспекцията.

В Чешката република вече е в сила законодателство, което строго регламентира отглеждането на инвазивни растения в частни земи. Ако в градината ви има някой от тези видове, може да ви бъдат наложени значителни глоби. Тази мярка е въведена, за да се защитят местните екосистеми и да се предотврати разпространението на растения, които могат да имат отрицателно въздействие върху природата и човешкото здраве.

Кои растения са забранени?

  • Болшевик: Това растение, първоначално отглеждано като декоративно, е известно с опасните си ефекти. Контактът с болшевика може да причини сериозни изгаряния, особено когато кожата е изложена на слънчева светлина. Босилекът има и висока репродуктивна способност, като едно растение произвежда до 2 000 семена, които могат да оцелеят в почвата до седем години.
  • Крилато дърво: Крилатото растение е популярно заради непретенциозността си и способността си да расте бързо, но в природата е инвазивно. Това растение се разпространява бързо и изтласква местните растителни видове, като нарушава местните екосистеми. Водната ливадина е трудна за премахване и корените ѝ могат да причинят значителни щети на инфраструктурата.
  • Жлезиста коприва: Въпреки че е по-малко агресивна от боловата нощенка или крилатата нощенка, жлезистата нощенка се разпространява бързо чрез семената си, които могат да бъдат изстреляни на разстояние до няколко метра. Това растение може бързо да покрие големи площи и да изтласка други растения.

Глоби и законови изисквания

Ако в градината ви има някое от тези инвазивни растения, може да ви бъдат наложени глоби в размер на десетки хиляди крони. За стопанските субекти глобите могат да достигнат до половин милион крони. Проверявайте редовно градината си и незабавно премахвайте инвазивните растения.

Как да се справим с инвазивните растения

  • Изкореняване на бичи трън: Винаги носете защитно облекло и ръкавици, когато работите със свински магарешки бодил. Най-добре е растението да се отстранява механично чрез изкопаване или многократно косене. Всички части на растението трябва да се изгорят, за да се предотврати по-нататъшното му разпространение.
  • Изкореняване на крилатата и копривата: Тези растения могат да бъдат отстранени по подобен на болшевика начин. Важно е да се премахнат всички части на растението, включително корените, за да се предотврати възстановяването му. В случай на по-големи насаждения е препоръчително да се потърси професионална помощ.
  • Защита и превенция: Редовната поддръжка на градината и навременното отстраняване на инвазивните растения могат да предотвратят тяхното разпространение. Ако изкореняването не е успешно, опитайте се да се свържете със съответните органи, които могат да предоставят съвети или дори финансова подкрепа за премахването).

Отглеждането на инвазивни растения в градината ви може да има сериозни последици не само за местната екосистема, но и за вашия портфейл. Проверявайте редовно градината си и незабавно премахвайте инвазивните видове, за да избегнете големи глоби и да помогнете за опазването на околната среда.

Снимка: Shutterstock